Napi ige

Nyomtatás

"Istenünk beszéde mindörökre megmarad"
Igei gondolatok minden napra.  
 
2014. november 1,

"...Tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége."
(I.Tim. 3:15)

"Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiának vére által. A földön már ősidőktől kezdve a hűséges lelkek alkották az egyházat...

A lelki sötétség hosszú korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, amelyben tiszta, mennyei tanok tárultak fel az egymást követő nemzedékek alatt évszázadról évszázadra. Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, Isten mégis a legnagyobb figyelmében részesíti, mert kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki az ő emberi szíveket átalakító hatalmát.

»Mihez hasonlítsuk az Isten országát?« – kérdezte Jézus – »vagy milyen példával példázzuk?« Nem talált az emberi társadalomban semmi hozzá hasonlót, amivel összemérhette volna. A földi országok helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségénél fogva uralkodnak, Krisztus azonban mindennemű kényszert vagy erőszakot száműz az ő országából. Emelje és nemesbítse az emberiséget ez az ország. Isten gyülekezete a szent élet színhelye. Különböző adományokat kapott, és fegyverzete a Szentlélek. Az egyház tagjai abban leljék boldogságukat, hogy mások jólétéért fáradoznak és áldást árasztanak másokra. Csodálatos munka az, amit az Úr végeztetni akar gyülekezetével."

(Apostolok története, Isten terve egyházával c. fejezetből)