Napi ige

Nyomtatás

"Istenünk beszéde mindörökre megmarad"
Igei gondolatok minden napra.  
 
2016. február 7,

"Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!"
(Ésa 41,10)
"Mindenkit érnek néha keserű csalódások, és mindenkit hatalmába kerít olykor a csüggedés, amikor fájdalom az ember sorsa és nehéz elhinni, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek, amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor engedik el sokan Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek..." (Próféták és királyok, 103. l.)
"Ha Sátán kísért benneteket, a kétely vagy hitetlenség egyetlen szavát se ejtsétek ki! Ha sugalmazásait meghallgatjátok, bizalmatlanság és lázadó gondolatok támadnak szívetekben. Ha érzelmeiteket kifejezésre juttatjátok, akkor a kétség minden egyes szava nemcsak magatoknak árt, hanem olyan magvetést eredményez, amely mások szívében is gyökeret ver, és mérges gyümölcsöt terem... Legyen életszabályotok, hogy a csüggedés egyetlen szavát sem ejtitek ki az ajkatokon."
(Jézushoz vezető út, Öröm az Úrban c. fejezetből)