Napi ige

Nyomtatás

"Istenünk beszéde mindörökre megmarad"
Igei gondolatok minden napra.  
 
2016. május 4,

"Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat... Dicsérjétek Őt: nap és hold; dicsérjétek Őt mind: fényes csillagai!... Dícsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól... Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az Ő rendelését cselekszik... Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az Ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat!"
(Zsolt 148,1. 3. 5–6. 8. 13)
"Az anyagi világot Isten igazgatja. A természet engedelmeskedik a természet törvényeinek. Minden a Teremtő akaratát hirdeti és cselekszi. A felhőt és napsugarat, a harmatot és esőt, a szelet és vihart mind Isten igazgatja, és mind híven engedelmeskednek az Ő parancsának. A szárba szökkenő mag Isten törvényének engedelmeskedve repeszti szét a talajt, »először füvet, azután kalászt« teremve, majd »teljes búzát a kalászban« (Márk 4,28). Az Úr bontja ki kellő időben, mert nem áll ellen munkájának. Csak az értelemmel és a beszéd képességével felruházott ember, akit Isten a maga képére teremtett, engedetlen és érzéketlen akaratával szemben."
(Krisztus példázatai, A magvetés egyéb tanulságai c. fejezetből)